Nog tot en met zondag 17.09 Erik Sep en Tim de Gier in Pictura Dordrecht: Pars Pro Toto


Pars Pro Toto
Na vier jaar ontmoetingen binnen de HKU te Utrecht is er een weerzien tussen kunstenaar Erik Sep en oud-student Tim de Gier. De gedachte om elkaar, nu via elkaars werk, opnieuw te ontmoeten is de leidraad voor deze expositie. Beide kunstenaars zijn geïnteresseerd in hoe tijd en ruimte zich in hun werk tot elkaar verhouden. Die raakvlakken vormen het uitgangspunt om een samenwerking aan te gaan waarvan de uitkomst ongewis is.

Pictura Dordrecht
Voorstraat 190 - 192

Openingstijden

Tijdens tentoonstellingen op woensdag t/m zondag

13:00 - 17:00 uur  

pictura.nl

 

17-08-2017

Terug naar nieuws